Monthly Archives: March 2006

Koppie koppie

Het is wat laat om het te melden, maar sinds vorige week zondag zit de door Joost bewerkte kop op de Cooper. Uiteindelijk zijn er voor alle vier de inlaatkleppen klepzittingen in gegaan, omdat de andere kleppen ook niet goed gesneden waren (het was alleen niet zo duidelijk als bij die ene). Joost heeft ook […]

Posted in Witte Cooper | Leave a comment

Headwork

It’s a bit late to report, but last sunday, the overhauled cylinder head as created by Joost went back on the white Cooper. In the end, valve seats went in for all four inlet valves, because the other valves were not properly cut either (was just not as apparent as with the one valve). Joost […]

Posted in White Cooper | Leave a comment